Historie školy

Z publikace 20 let gymnasia v Říčanech. Vydalo Sdružení rodičů a přátel školy při gymnasiu v Říčanech u příležitosti oslav v r. 1970, citujeme: 
"Práce na uskutečnění stavby nové školy započaly na podzim 1947, kdy přišlo prvních 76 dobrovolných brigádníků, aby započali s výkopem základů. Stavba sama začala v červnu 1948 a byla za stálé neochabující pomoci občanstva dokončena koncem léta 1950, takže se 1. září téhož roku začalo v nové škole vyučovat. V původním určení nové školní budovy nastala důležitá změna: mimo měšťanskou školu byla v nové budově umístěna též trojtřídní střední škola (gymnasium)."
"V roce 1950 po dostavění nové školní budovy bylo v Říčanech otevřeno gymnasium. V budově byla umístěna též střední škola. Založením gymnasia v Říčanech byla vyplněna mezera v sítí středních škol mezi Prahou a Benešovem. Dosud museli žáci z Říčan dojíždět do středních škol v Praze, Benešově a v Českém Brodě. Proto většina studentů z Říčanska přešla na novou školu. A tak 1. září 1950 nastoupilo do nového říčanského gymnasia do čtyř tříd celkem 108 žáků. Prvním ředitelem byl jmenován dosavadní ředitel gymnasia v Českém Brodě Jaromír Klenka."
"Reorganizací ve školství typ čtyřtřídních gymnasií zaniká již ve školním roce 1952-53. Od 1. září 1953 vstupuje do školského života nový typ: jedenáctiletá střední škola. Tento typ školy zahrnoval v sobě školu národní, střední a dosavadní gymnasium, zkrácené o jednu třídu. Ve školním roce 1959-60 se prodlužuje docházka o jeden rok a vzniká další typ školy: dvanáctiletá střední škola. Reorganizace ve školství opět pokračuje a vzniká nový typ školy: Střední všeobecně vzdělávací škola. Až ve školním roce 1968-69 se vrací k osvědčenému typu, k čtyřtřídnímu gymnasiu. Vedle denního studia bylo na školách druhého cyklu zavedeno studium pro pracující. Nejprve to bylo večerní studium, později studium při zaměstnání."

Ředitelé:
1.   9. 1950 - Jaromír Klenka; další nástupci: J. Kubík, Jaromír Ráchlík, J. Janík, Miloslava Cimrová
1. 12. 1989 - RNDr. Miloš Beneda
1.   9. 1990 - PhDr. Václava Černá
1.   8. 2011 - PaedDr. Anna Martinková, Ph.D.
1. 12. 2017 - změna příjmení PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D.

Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky