Přijímací řízení

Aktualizováno 16.6.2020 - 16:00 h 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a do osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium a zveřejňuje dne 29. 1. 2020 v 8 h kritéria přijímacího řízení.
Kritéria přijímacího řízení:
- kritéria a další dokumenty a VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZDE pro:
- čtyřletý obor vzdělání
- osmiletý obor vzdělání
TERMÍNY pro jednotné přijímací zkoušky:
- řádné termíny pro čtyřletý obor vzdělání: 8. 6. 2020
- řádné termíny pro osmiletý obor vzdělání: 9. 6. 2020
- náhradní termíny ?
Přihlášky:
- musí být mimo jiné s razítkem a podpisem ředitele základní školy
- musí být s QR kódem
- potvrzení lékaře ke zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme
- doručte do 1. 3. 2020 poštou nebo osobně na sekretariát v ranních hodinách od 7:30 h do 9:00 h nebo v úředních dnech odpoledne v pondělí a ve středu od 15:00 h do 18:00 h
- v ostatních dnech po dohodě na sekretariat@gyri.cz
Podrobné informace k přihláškám a k jednotným přijímacím zkouškám CERMAT 2020 naleznete včetně přihlášky ke stažení na webových stránkách:

https://prijimacky.cermat.cz/

SOUHRN DOKUMENTŮ VYDANÝCH V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21


Archiv:

Aktualizováno 29.1.2019 - 12 h 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a do osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium  a zveřejňuje dne 29. 1. 2019 ve 12 h kritéria přijímacího řízení.
Kritéria přijímacího řízení + VÝSLEDKY
- pro čtyřletý obor vzdělání - DNE 29.4.2019 ve 14:50 h ředitelka školy zveřejnila výsledky G4
- pro osmiletý obor vzdělání - DNE 30.4.2019 ve 13 h ředitelka školy zveřejnila výsledky G8
- výsledky v náhradním termínu - DNE 21.5.2019 ve 14:30 h ředitelka školy zveřejnila výsledky v NT

Jednotné přijímací zkoušky:
- řádné termíny pro čtyřletý obor vzdělání: 12. a 15. 4. 2019
- řádné termíny pro osmiletý obor vzdělání: 16. a 17. 4. 2019
- náhradní termíny. 13. a 14. 5. 2019
Přihlášky:
- musí být mimo jiné s razítkem a podpisem ředitele základní školy
- potvrzení lékaře ke zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme
- doručte do 1. 3. 2019 poštou nebo osobně na sekretariát v ranních hodinách od 7:30 h do 9:00 h nebo v úředních dnech odpoledne v pondělí a ve středu od 15:00 h do 18:00 h
- v ostatních dnech po dohodě na sekretariat@gyri.cz
Podrobné informace k přihláškám a k jednotným přijímacím zkouškám CERMAT 2019 naleznete včetně přihlášky ke stažení na webových stránkách:

https://prijimacky.cermat.cz/


SOUHRN DOKUMENTŮ  VYDANÝCH V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
- v dokumentech naleznete i tento vzor odvolání

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (pro osmiletý a čtyřletý obor)
Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) první kolo přijímacího řízení a zveřejňuje dne 29. 1. 2018 ve 12:00 h kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/19, ve kterých jsou rovněž uvedeny termíny přijímacích zkoušek ve formě centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášených MŠMT

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (pouze pro čtyřletý obor)
Ředitelka školy dne 17. 5. 2018 vyhlašuje v souladu s 60f zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) druhé kolo přijímacího řízení a zveřejňuje kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium pro naplnění počtu uchazečů 30 žáků pro 1. ročník. V současné době je volný počet míst - 9. Přihlášky posílejte průběžně, nejpozději do 31.8.2018. Druhé kolo přijímacího řízení bude ukončeno, jakmile bude naplněn počet žáků 30.

ATKUÁLNÍ DOKUMENTY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (odkaz zde):

- kritéria přijímacího řízení: G4G8
přihláška (chcete-li potvrzení o převzetí, vezměte s sebou kopii) - nejpozději do 1. března 2018*
- prezentace o škole DOD - ke Dni otevřených dveří 30. 1. 2018

- VÝSLEDKY G4 - ZVEŘEJNĚNO 27.4.2018 ve 13 h 

- VÝSLEDKY G8 * - zveřejníme v pondělí 30.4.2018 v 8:30 h
* od 190. pozice zvýrazněni uchazeči, kteří nesplnili kritéria

- VÝSLEDKY G8 - V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Odvolání  lze podat do rukou ředitelky školy nejpozději  do 3 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí  (nikoliv jen podle zveřejněných výsledků na webových stránkách školy) - vzor  odvolání

- jednotlivé dokumenty lze stáhnout bez přihlášení
- přihlašování do domény gyri.cz je povoleno z důvodů ochrany osobních údajů pouze žákům a zaměstnancům školy
- datum aktualizace dokumentů je uveden výše 
- přijímací řízení pro přijetí žáků pro školní rok 2018/19 proběhne dle zákonem stanovených termínů v průběhu roku 2018 včetně případných dalších kol přijímacího řízení, která budou ukončena nejpozději do 31.8.2018, pokud budou vyhlášena. 
- kritéria přijímacího řízení musí být vyvěšena nejpozději do 31.1.

Zde je pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kde se dozvíte podrobnější informace o škole a přijímacím řízení. 

Další informace k jednotné přijímací zkoušce 2018 naleznete zde

*Přihlášky nám doručte nejpozději do 1. března
- doporučenou poštou
- do levého rohu obálky napište: Přihláška G8 (nebo G8 - dle délky oboru studia)
- adresa školy: 

sekretariát
Gymnázium Říčany, příspěvková organizace
Komenského nám. 1280/1
Říčany 251 01

- v případě osobního předání využijte úřední dny pro veřejnost:
pondělí 8:00 h - 16:00 h
středa   8:00 h - 16:00 h

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ: 
pondělky a středy - úřední hodiny pro komunikaci či osobní kontakt na sekretariátu od 8:00 do 16:00 h*
31.1.2018 - zveřejnění kritérií přijímacího řízení nejpozději k tomuto dni 
  1.3.2018 - poslední den k odevzdání přihlášky, není zapotřebí zdravotní potvrzení 
20.3.2018 - od tohoto data rozesíláme pozvánky k přijímacímu řízení nejpozději do 22.3.2018
12.4.2018 - přijímací zkouška pro čtyřletý obor studia - první termín
13.4.2018 - přijímací zkouška pro osmiletý obor studia - první termín
16.4.2018 - přijímací zkouška pro čtyřletý obor studia - druhý termín 
17.4.2018 - přijímací zkouška pro osmiletý obor studia - druhý termín
24.4.2018 - možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí**
25.4.2018 - možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí**
27.4.2018 - nejpozději do 3 pracovních dnů od tohoto data zveřejníme výsledky přijímacího řízení
27.4.2018 - ve 13:00 h oznámeny výsledky přijímacího řízení pro G4
30.4.2018 - v 8:30 h oznámeny výsledky přijímacího řízení pro G8
30.4.2018 - poštou rozesíláme rozhodnutí o nepřijetí pro G4
2.5.2018 - poštou rozesíláme rozhodnutí o nepřijetí pro G8
OD PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ - lze podat odvolání
Odvolání lze podat do rukou ředitelky školy nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí (nikoliv jen podle zveřejněných výsledků na webových stránkách školy) - vzor odvolání
OD OZNÁMENÍ PŘIJETÍ UCHAZEČŮ - odevzdat ZL do 10 pracovních dnů
15.5.2018 - je nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku u přijatých uchazečů G4 (oznámeno 27.4.)
16.5.2018 - je nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku u přijatých uchazečů G8 (oznámeno 30.4.)


Vysvětlivky:
* úřední hodiny lze využít:
- v případě nevyužití poštovního doručení lze předat osobně přihlášku, podat odvolání proti rozhodnutí, které lze podat výhradně až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí (v tištěné podobě) - předání odvolání mimo úřední dny lze dohodnout na sekretariátu: sekretarka@gyri.cz
- informace ke správnímu řízení poskytuje výhradně ředitelka školy - konzultaci nutno dohodnout předem: rs[zavináč]gyri.cz
** k nahlížení do spisu:
- je nutné se objednat předem: rs[zavináč]gyri.cz
- s sebou průkaz totožnosti
- k nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí jsou poskytnuty neopravené testy

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení a zveřejňuje dne 26. 1. 2017 v 10 h kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18, ve kterých jsou rovněž uvedeny termíny přijímacích zkoušek ve formě centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášených MŠMT. Dokumenty jsou zveřejněny v následujícím odkazu:

ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2017 včetně výsledků (odkaz)

Termíny přijímací zkoušky (odkaz)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - G4 (ODKAZ NA PDF)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - G8 (ODKAZ NA PDF)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - G4 (ODKAZ NA PDF) - V NÁHRADNÍM TERMÍNU

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - G8 (ODKAZ NA PDF) - V NÁHRADNÍM TERMÍNU

PŘÍSTUP pro uchazeče, kteří konali test, do zadání testových úloh a v závěru je uveden klíč ke správnému řešení, odkaz: https://vpz.cermat.cz/testy/ 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení včetně kritérií bude zveřejněno nejpozději do 31. ledna 2017. 

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 3. 5. 2017 (odkaz
Cermat předává škole výsledky 28. 4., nejpozději do 3 pracovních dnů zveřejní škola výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a ve vitríně před hlavním vchodem školy. 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pondělí 30. 1. 2017 (odkaz) - dopoledne vstup do vyučovacích hodin, prohlídka školy, stanovišť aktivit, odpoledne v 15 h proslov ředitelky školy k přijímacímu řízení v aule (2. mezipatro školy u schodiště)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU (odkaz)
Pro podání přihlášky využijte poštovních služeb a odešlete doporučeně přihlášku na adresu:
Gymnázium, Říčany
Komenského nám. 1/1280
Říčany 251 01

Do levého horního rohu obálky (pod zpáteční adresu) uveďte prosím "Přihláška G4" nebo "Přihláška G8" (G4 = čtyřletý obor  studia, G8 = osmiletý obor studia)

Pokud chcete využít možnosti osobního předání (PŘIHLÁŠKY, ODVOLÁNÍ, ZÁPISOVÉ LÍSTKY), pak prosím ohlaste se na sekretariátu zvonkem vlevo (videovrátný) před hlavním vstupem do budovy školy (nevstupujte prosím s žáky bez ohlášení)
Využijte čas: Po - Pá od 8:00 do 15:30 h. 
Pokud požadujete jiný čas, dohodněte si prosím předání předem a kontaktujte paní sekretářku na e-mail sekretarka@gyri.cz Platná jsou odvolání a ZL pouze v listinné podobě s vlastnoručními podpisy. 


Archiv:

Přijímací řízení pro školní rok 2016/17

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení včetně kritérií je stanoveno nejpozději do 31. ledna 2016. 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 4 a) zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ředitelka školy zveřejňuje dne 19. 1. 2016 kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/17. 
Kritéria přijímacího řízení,  informace o přijímacím řízení zde, včetně zveřejnění výsledků 

Rychlý odkaz pro výsledky přijímacího řízení (aktualizováno 20.  5. 2016 ve 12 h), seznam přijatých a nepřijatých uchazečů: 

- čtyřletý obor vzdělání ZDE - zveřejněno 22. 4. 2016 v 8 h - vzor odvolání ZDE, lze jej podat po přijetí rozhodnutí
- osmiletý obor vzdělání ZDE - zveřejněno 27. 4. 2016 v 8 h - vzor odvolání ZDE, lze jej podat po přijetí rozhodnutí 
 

Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 13.5.2016

- výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu - pro osmiletý obor vzdělání ZDE, zveřejněno 20. 5. 2016 ve 12:10 h. 
Den otevřených dveří 27.1.2016 Datum konání a program zde
Zde zveřejňujeme podrobnosti o přijímacím řízení a stanovená kritéria nejpozději do 31.1.2016, které publikujeme rovněž na Dni otevřených dveří. PREZENTACE o škole zde

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Dnem 25. 5. 2016 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Přijímáme průběžně uchazeče do čtyřletého oboru vzdělání, kteří splní následující kritérium  ZDE a to do naplnění počtu žáků 32. Přijímací řízení ukončíme dne 30. 8. 2016. Máme volná 3 místa, v případě naplnění požadovaného počtu žáků bude 2. kolo přijímacího řízení ukončeno. Výsledky 2. kola přijímacího řízení a volná místa. 


Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky