Projekty

PROJEKTY A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

https://vestnikverejnychzakazek.cz/ - aktuální profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/


Webové stránky učitelů zapojených do projektu:

Beránková Marcela - Matematika
Karásek Tomáš - Anglický jazyk
Stočesová Martinková Anna - Informatika
Řeháková Dagmar - Biologie

Připravuje se:
Posoldová Petra - Český jazyk a literatura, Dějepis
Štěpánek Vít - Zeměpis, Tělesná výchova

Projekt Šablony SŠ 2: 

Šablony 2.jpg

Projekt Šablony SŠ 1: "Podpora vzdělávání a profesního růstu pedagogů"

 • je spolufinancován EU

 • dvouletý projekt od 2.1.2018 do 31.12.2019

 • cílem projektu je podpořit růst pedagogických pracovníků Gymnázia Říčany pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, a to systémeme DVPP, formou praktického vzdělávání ve vazbě na trh práce a formou vzájemného sdílení zkušeností s ostatními školskými zařízeními

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007810

 • OPVVV, Výzva č. 02_16_035

Výmalby tříd a výměna podlah v části budovy

 • PROBÍHÁ V ETAPÁCH

 • příprava realizace od 30.6.2019 do 30.8.2019 (3. ETAPA)

 • realizace od 30. 6. 2017 do 16. 8. 2018 (2. ETAPA)

 • realizace od 30. 6. 2017 do 30. 6. 2017 (1. ETAPA)

Minimální zvýšení bezpečnosti žáků a personálu školy Gymnázia Říčany

Jazykové vzdělávání a čtenářská gramotnost


Stavební úpravy - výměna oken, zateplení fasády a zateplení půdních prostor objektu Gymnázia v Říčanech

 • Aktuální informace - článek z 15. 5. 2015 (odkaz z Kurýra), předání staveniště 23. 6. 2015

 • Žadatel: Gymnázium, Říčany, Komenského nám. 1/1280, C 61388572

 • ukončení projektu 2015 - v roce 2016 odstraňování vad a nedodělků

 • Prioritní osa: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

 • Výzva: výzva OPŽP

 • Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20678

 • Ident. číslo: EDS/SMVS, MSC 2007: 115D222004686, CZ.1.02/3.2.00/13.20678

 • ID projektu: 26775318

 • Stručný obsah projektu: Projekt řeší výměnu stávajících nevyhovujících oken a zateplení obvodového pláště včetně půdních prostor u budovy Gymnázia v Říčanech. Vytápění areálu a příprava teplé vody jsou zabezpečeny pomocí zdrojů na zemní plyn, které se nacházejí v budově školy. Stávající stav objektu z hlediska tepelně - technického nesplňuje požadavky norem. 

 • Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění gymnázia (veřejné budovy), zároveň se prodlouží životnost objektu a dojde ke snížení emisí CO2 do ovzduší. 

 • Dokumenty ke stažení na profilu zadavatele: http://ezakazky.kr-stredocesky.cz/profil/gymnazium-ricany/smlouvy.html 


EU Peníze školám

EKOSTOPA

 • Trvání projektu: 20. 5 2013 – 30. 8. 2013

 • Název projektu: EKOSTOPA jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol 

 • Název programu: “Splachujme a sviťme ekologicky”T

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0157 

 • Hlavní projektový manažer: TIMUR; Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.; PaedDr. Anna Martinková, Ph.D.

 • Projektový manažer: Mgr. Dagmar Řeháková, Mgr. Dagmar Dandová

 • Ke stažení: Projekt

 • http://www.gyri.cz (informace o projektu),

 • http://kalkulator.ekostopa.cz/   

 • http://www.ekostopa.cz/skoly/dobra-praxe-ekostopa 


COMENIUS

 • Trvání projektu: 1. 8. 2011 – 31. 7. 2013

 • Název projektu: Regional Treasure Hunt in Europe

 • Název programu: Lifelong Learning Programme COMENIUS School Partnership

 • Registrační číslo projektu: COM-MP-2011-157

 • Hlavní projektový manažer: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D.

 • Projektový manažer: RNDr. Jitka Šimonová, PhDr. Petra Posoldová

 • Naši partneři: Polsko (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej), Turecko (Eyüp Anadolu Lisesi, Istanbul), Itálie (Istituto Magistrale Statale "Dorso",Ariano Irpino), Francie (College Louis Armand, Cruseilles)

 • Ke stažení:

 • http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2011-1-PL1-COM06-19766  

 • http://www.zso-mickiewicz.com/

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

 • Udržitelnost projektu je 5 let od jeho ukončení: do 30. 7. 2015

 • Ke stažení: informace o projektu


Archiv profilů zadavatele:


Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky