Ročníkové práce

ROČNÍKOVÉ PRÁCE

- týkají se žáků C2, C3, V6, V7
- jsou stanovená pravidla, která jsou uvedena níže v zadaných úkolech
- jsou zadané termínované úkoly, které kontroluje:

a) vedoucí práce - učitel, který ročníkovou práci metodicky vede a vyhodnocuje jednotlivé konzultace, zadává úkoly ke splnění v ročníkové práci a klasifikuje tuto práci, postupuje podle stanovených pravidel
b) p. Janovská - pověřená organizačním zajištění přihlašování se na ročníkovou práci a k tomuto tématu zadává průběžné dotazníky, sestavuje pravidla ročníkových prací, které předkládá ředitelce školy ke schválení
c) ředitelka školy - stanovuje pravidla, provádí hospitaci nad vedenými ročníkovými pracemi 

ZADANÉ ÚKOLY K ROČNÍKOVÉ PRÁCI 2017/18

1) do konce září žáci nahlásí zvolený předmět a vyučujícího pro ročníkovou práci - třídnímu učiteli nebo přímo do komentáře tabulky Ročníkové práce, odkaz: https://goo.gl/gUxGVx
2) do konce října odpovědět na dotazník a uvést zde NÁZEV ROČNÍKOVÉ PRÁCE. Odkaz pro uložení k pozdějším úpravám (lze podat vícekrát a provést tak opravy), odkaz: https://goo.gl/g7v4sx
3) PRAVIDLA PRO PSANÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE: https://goo.gl/SMk2Jk

Odkazy jsou přístupně pouze v doméně gyri.cz aktuálním žákům. 

Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky