Současnost školy

Název: Gymnázium Říčany, příspěvková organizace
Se sídlem: Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany
IČ: 613 88 572
IZO: 108 052 958
logo_zriz.jpg
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ředitelka (právnická osoba) je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace.
Provozní řád školy 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE: 

1) titul Fakultní škola
Dne 29. 9. 2015 převzala ředitelka školy na slavnostním ceremoniálu titul: Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tímto slavnostním aktem může škola užívat nejen titul fakultní školy, ale nově také Kartu fakultní školy, která umožňuje vstupy na akce pořádané Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, do prostor jeho výstav, muzeí apod. 
Možnosti spolupráce mezi naším gymnáziem a fakultní školou:
Biologie: brožuraprezentace
Geografie: brožuraprezentace
Chemie: brožuraprezentace
Ochrana přírody: brožura
Geologie: prezentace
  2) prezentace školy KURÝR, Den otevřených dveří: 
  Den otevřených dveří
  Publikování v měsíčníku města Říčany, čtěte na stránkách města
  Co je nového na gymnáziu... - aktuality k zahájení školního roku

  3) Informační a komunikační systémy používané ve škole: 
  a) Google Suite for Education  (GSFE) 
  - využíváno ve vzdělávání žáků i v práci učitelů:
  - interaktivní sdílené prostředí dokumentů v cloudu, 
  - cloudové aplikace pro vytváření dokumentů, tabulek, prezentací, nákresů, formulářů, které doplňují nebo převádějí používané aplikace Microsoft Office do požadovaných formátů Google pro sdílení a týmovou spolupráci ve vzdělávání žáků a v práci učitelů
  - E-learning Classroom
  - elektronická e-mailová komunikace pro žáky a učitele
  - další služby podle potřeb uživatelů: sdílení kalendáře, profilů uživatelů na G+, komunit, sbírek příspěvků, fotek apod.
  - přihlášením do služby GSFE (google.com v doméně gyri.cz) s přihlašovacím jménem ve tvaru e-mailového účtu: 4+3[zavináč]gyri.cz (4 písmena z příjmení a 2 z křestního jména) pro skupiny tříd platí názvy tříd
  b) E-learnign Moodle
  - digitální učební materiály pro žáky
  - rozděleno podle ročníků a předmětů 
  tematické plány po čtvrtletích pro každý předmět aktuální pro školní rok
  c) Elektronická žákovská knížka a třídní kniha
  - školní matrika Bakaláři
  d) ISIC karty pro vstup do školy, nákup obědů v ŠJ a bufetu
  - administraci zajišťuje zástupkyně ředitelky školy, každý nový žák požádá nejlépe elektronicky na e-mail: zrs[zavináč]gyri.cz 

  Události

  září23
  Teambuilding V5
  září16
  Adaptační kurz 1. ročníků
  září01
  Zahájení školního roku
  srpen27
  Komisionální zkoušky