Studium pro
budoucnost

na moderní škole
12.04.

Prodloužení distanční výuky

Distanční výuka

S účinností od 12.4.2021 do odvolání se omezuje provoz škol a školských zařízení podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Distanční výuka je na naší škole prodloužena do odvolání 

31.03.

TERMÍNY pro jednotné přijímací zkoušky

  • řádné termíny pro čtyřletý obor vzdělání: 3.5.2021 a 4.5.2021 
  • řádné termíny pro osmiletý obor vzdělání: 5.5.2021 a 6.5.2021 
  • náhradní termíny  2.6. a 3.6. 2021
28.02.

Distanční výuka opět prodloužena

Distanční výuka byla prodloužena do 11.4.2021 

14.02.

Distanční výuka opět prodloužena

Distanční výuka byla prodloužena do 28. 2. 2021.

10.02.

Slovo ředitelky školy

1. února 2021 byla do funkce nové ředitelky školy jmenována Mgr. Zuzana Pokorná. Pochází z Říčan, je absolventkou státního gymnázia. Po dvouleté stáži v USA a roční stáži v Německu vystudovala obor anglistika-amerikanistika na Filozofické fakultě UK v Praze. Pedagogické vzdělání a funkční studium pro ředitele škol získala v rámci celoživotního vzdělávání. Před příchodem na Gymnázium Říčany pracovala jako ředitelka střední odborné školy a zástupkyně na základní škole. Svým působením na Gymnáziu Říčany chce přispět k zvyšování úrovně vzdělávání v Říčanech.

Slovo ředitelky školy

Vážení kolegové, milí žáci a studenti, rodiče,

ráda bych všechny přivítala ve druhém pololetí školního roku 2020–2021. Gymnázium Říčany si poslední rok prošlo nelehkým obdobím hledání svého směrování, hledáním osoby, která bude směr udávat. Na tomto místě bych všem profesorům školy chtěla vyjádřit velké uznání za jejich práci během celého složitého období distanční a kombinované výuky. V tomto školním roce navíc ztížené situací, kdy škola od září čekala na jmenování nového ředitele. 

Nejdůležitější však je dívat se vždy dopředu. Svou vizi pro gymnázium bych shrnula do slov: „náročné, kvalitní a moderní vzdělávání“. Určitě je na čem stavět. Gymnázium Říčany dlouhodobě vykazuje vysokou úspěšnost při přijímání na vysoké školy a o studium na gymnáziu je velký zájem. Nicméně, vždy je co zlepšovat a nikdy se nesmí usnout na vavřínech. V žádném oboru, nejméně pak ve školství, bychom se měli se současným stavem spokojovat. My, pedagogové, se musíme neustále snažit hledat nové cesty, jak vzdělávání slaďovat s požadavky rychle se měnícího světa, sledovat, které metody a styly výuky jsou pro žáky a studenty efektivní. Těžiště osvojování si kompetencí již není tolik v memorování informací, neboť jejich vyhledávání za nás obstará internet. Hlavním cílem poznávání (vzdělávání) je práce s informacemi – jejich třídění, validace, jejich použití v širším kontextu a kritické přemýšlení o nich. Naším hlavním cílem by mělo být vypouštět do světa zdravě sebevědomé kriticky myslící mladé lidi s touhou po dalším vzdělávání.

Těším se i na další výzvy související s fungováním školy, na aktivity, které dávají každé škole její přidanou hodnotu. Těším se na projekty, které zvelebí školní budovu nebo oživí výuku, na mimoškolní činnosti, do kterých se budou žáci a studenti moci podle svých zájmů zapojovat. Především se ale těším na spolupráci s kolegyněmi a s kolegy, na práci s žáky a studenty a v neposlední řadě na spolupráci s rodiči a širší veřejností. Přeji nám všem, abychom se v co nejbližší možné době do škol vrátili a mohli jsme vykonávat naši práci nejpřínosnějším a nám nejbližším způsobem.

 

                                                                              Zuzana Pokorná, ředitelka školy

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu