Studium pro
budoucnost

na moderní škole
10.09.

Volby do ŠR 2021

07.09.

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022

Gymnázium Říčany pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. ročníků základní školy.

Termíny: úterý 15.30 – 17.10 nebo sobota 9.00 – 10.40 (vždy 45 min ČJ a 45 min MAT + 10 min přestávka mezi jednotlivými bloky)

Cena: 3600,- Kč/pololetí (pololetí = 12 lekcí), 1. pololetí: říjen – prosinec, 2. pololetí: leden – březen

Přihlášení: pripravny_kurz@gyri.cz, specifikujte, o kterou úroveň (5. nebo 9. ročník) a o který kurz (úterý nebo sobota) máte zájem

 

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 15.9.2021

31.08.

Potvrzení v případě, že se žák/yně, student/ka nebude testovat

pokud žák/yně, student/ka spadá do jedné kategorie, která se nebude testovat, prosím, aby si s sebou přinesl/a potvrzení (papírově/v mobilu):
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování
 - 14 dnů po plně dokončeném očkování

- po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)

- doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (platný v den příchodu do školy)

31.08.

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

vítáme Vás ve školním roce 2021/2022.

Co nás čeká první dny ve škole?

1.9.        nástup do školy v 8.15, uvítání třídním učitelem, testování PCR (ve třídách)

               odchod domů po 1. vyučovací hodině, obědy se nevydávají

2.9.        třídnické hodiny, BOZP, seznámení se školním a klasifikačním řádem, výuka (harmonogram dne bude upřesněn třídním učitelem)

               odchod domů po dopoledním bloku výuky, obědy již běží

3.9.        třídnické práce/výuka (harmonogram dne bude upřesněn třídním učitelem)

               odchod domů po dopoledním bloku výuky, obědy již běží

Od 6.9.  výuka dle rozvrhu

28.06.

Změna úředních hodin sekretariátu v době prázdnin

Úřední hodiny sekretariátu v období prázdnin:

Úterý v čase 9:00 - 12:00 hodin
© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu