Projekty školy

Spolufinancováno Evropskou unií MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Jan Amos Komenský (OP JAK)


Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje             

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Název projektu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003310

trvání projektu: 1.9.2023 - 13.12.2025

aktivity projektu:
1) kariérový poradce,
2) Další vzdělávání ne/pedagogických pracovníků,
3) inovativní vzdělávání žáků

Finanční podpora: 1 752 348,- Kč


Podpora sbírky SOS Ukrajina

Město Říčany poskytlo finanční prostředky ve výši 20 000,- Kč na podporu sbírky SOS UkrajinaDOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Gymnázium Říčany, příspěvková organizace, Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany je zapojeno do projektu  

Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje                  

Číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862


Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, tandemová výuka, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce s rodiči žáků a studentů, podpora novými digitálními technologiemi - mutimediální výuka.


Webové stránky učitelů zapojených do projektu

Beránková Marcela - Matematika
Karásek Tomáš - Anglický jazyk
Stočesová Martinková Anna - Informatika
Řeháková Dagmar - Biologie

Připravuje se:
Posoldová Petra - Český jazyk a literatura, Dějepis
Štěpánek Vít - Zeměpis, Tělesná výchovaProjekt Šablony SŠ 2


Projekt Šablony SŠ 1: "Podpora vzdělávání a profesního růstu pedagogů"

 • je spolufinancován EU
 • dvouletý projekt od 2.1.2018 do 31.12.2019
 • cílem projektu je podpořit růst pedagogických pracovníků Gymnázia Říčany pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, a to systémeme DVPP, formou praktického vzdělávání ve vazbě na trh práce a formou vzájemného sdílení zkušeností s ostatními školskými zařízeními
 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007810
 • OPVVV, Výzva č. 02_16_035

Výmalby tříd a výměna podlah v části budovy

 • PROBÍHÁ V ETAPÁCH
 • příprava realizace od 30.6.2019 do 30.8.2019 (3. ETAPA)
 • realizace od 30. 6. 2017 do 16. 8. 2018 (2. ETAPA)
 • realizace od 30. 6. 2017 do 30. 6. 2017 (1. ETAPA)

Minimální zvýšení bezpečnosti žáků a personálu školy Gymnázia Říčany

 • projekt MŠMT
 • ukončení projektu 2015

Jazykové vzdělávání a čtenářská gramotnost


Stavební úpravy - výměna oken, zateplení fasády a zateplení půdních prostor objektu Gymnázia v Říčanech

Aktuální informace - článek z 15. 5. 2015 (odkaz z Kurýra), předání staveniště 23. 6. 2015

 • Žadatel: Gymnázium, Říčany, Komenského nám. 1/1280, C 61388572
 • Ukončení projektu 2015 - v roce 2016 odstraňování vad a nedodělků
 • Prioritní osa: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
 • Výzva: výzva OPŽP
 • Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20678
 • Ident. číslo: EDS/SMVS, MSC 2007: 115D222004686, CZ.1.02/3.2.00/13.20678
 • ID projektu: 26775318
 • Stručný obsah projektu: Projekt řeší výměnu stávajících nevyhovujících oken a zateplení obvodového pláště včetně půdních prostor u budovy Gymnázia v Říčanech. Vytápění areálu a příprava teplé vody jsou zabezpečeny pomocí zdrojů na zemní plyn, které se nacházejí v budově školy. Stávající stav objektu z hlediska tepelně - technického nesplňuje požadavky norem.
 • Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění gymnázia (veřejné budovy), zároveň se prodlouží životnost objektu a dojde ke snížení emisí CO2 do ovzduší.

EU Peníze školám


EKOSTOPA

 • Trvání projektu: 20. 5 2013 – 30. 8. 2013
 • Název projektu: EKOSTOPA jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol
 • Název programu: “Splachujme a sviťme ekologicky”
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0157
 • Hlavní projektový manažer: TIMUR; Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.; PaedDr. Anna Martinková, Ph.D.
 • Projektový manažer: Mgr. Dagmar Řeháková, Mgr. Dagmar Dandová
 • Ke stažení:

COMENIUS

 • Trvání projektu: 1. 8. 2011 – 31. 7. 2013
 • Název projektu: Regional Treasure Hunt in Europe
 • Název programu: Lifelong Learning Programme COMENIUS School Partnership
 • Registrační číslo projektu: COM-MP-2011-157
 • Hlavní projektový manažer: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D.
 • Projektový manažer: RNDr. Jitka Šimonová, PhDr. Petra Posoldová
 • Naši partneři: Polsko (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej), Turecko (Eyüp Anadolu Lisesi, Istanbul), Itálie (Istituto Magistrale Statale "Dorso",Ariano Irpino), Francie (College Louis Armand, Cruseilles)
 • Ke stažení:

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem


Archiv profilů zadavatele

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu