Historie Gymnázia Říčany

Práce na uskutečnění stavby nové školy započaly na podzim 1947, kdy přišlo prvních 76 dobrovolných brigádníků, aby započali s výkopem základů. Stavba sama začala v červnu 1948 a byla za stálé neochabující pomoci občanstva dokončena koncem léta 1950, takže se 1. září téhož roku začalo v nové škole vyučovat. V původním určení nové školní budovy nastala důležitá změna: mimo měšťanskou školu byla v nové budově umístěna též trojtřídní střední škola (gymnasium).

Z publikace 20 let gymnasia v Říčanech. Vydalo Sdružení rodičů a přátel školy při gymnasiu v Říčanech u příležitosti oslav v r. 1970

V roce 1950 po dostavění nové školní budovy bylo v Říčanech otevřeno gymnasium. V budově byla umístěna též střední škola. Založením gymnasia v Říčanech byla vyplněna mezera v sítí středních škol mezi Prahou a Benešovem. Dosud museli žáci z Říčan dojíždět do středních škol v Praze, Benešově a v Českém Brodě. Proto většina studentů z Říčanska přešla na novou školu. A tak 1. září 1950 nastoupilo do nového říčanského gymnasia do čtyř tříd celkem 108 žáků. Prvním ředitelem byl jmenován dosavadní ředitel gymnasia v Českém Brodě Jaromír Klenka.

Reorganizací ve školství typ čtyřtřídních gymnasií zaniká již ve školním roce 1952-53. Od 1. září 1953 vstupuje do školského života nový typ: jedenáctiletá střední škola. Tento typ školy zahrnoval v sobě školu národní, střední a dosavadní gymnasium, zkrácené o jednu třídu. Ve školním roce 1959-60 se prodlužuje docházka o jeden rok a vzniká další typ školy: dvanáctiletá střední škola. Reorganizace ve školství opět pokračuje a vzniká nový typ školy: Střední všeobecně vzdělávací škola. Až ve školním roce 1968-69 se vrací k osvědčenému typu, k čtyřtřídnímu gymnasiu. Vedle denního studia bylo na školách druhého cyklu zavedeno studium pro pracující. Nejprve to bylo večerní studium, později studium při zaměstnání.

Od rokuJméno ředitele
1. 9. 1950Jaromír Klenka; další nástupci: J. Kubík, Jaromír Ráchlík, J. Janík, Miloslava Cimrová
1.12. 1989RNDr. Miloš Beneda
1. 9. 1990PhDr. Václava Černá
1. 8. 2011 PaedDr. Anna Martinková, Ph.D.
1.12. 2017změna příjmení PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D.
1. 2. 2021Mgr. Zuzana Pokorná

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu