Maturita

Maturita je zkouška zakončující úplné středoškolské vzdělání (3. stupeň v mezinárodní klasifikaci ISCED) v různých evropských zemích včetně České republiky. Zkouška musí být žáky ve věku 17 až 20 let složena jako podmínka pro vstup do terciálního (vysokoškolského) vzdělávání.

Zdroj citace wikipedia.org


Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024

Termíny maturitní zkoušky 2024

Písemné maturitní zkoušky

2., 3. a 5. dubna 2024

Didaktické testy

02. – 07. května 2024

Ústní zkoušky profilové části

20. - 24. května 2024

Volné dny před maturitní zkouškou

08. -  17. května 2024

Předávání maturitních vysvědčení

 30. května 2024

Podzimní termín maturitních zkoušek

 září 2024

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024 


Přihláška k maturitní zkoušce


This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu