Úspěchy žáků v soutěžích a v olympiádách

 Celostátní kolo olympiády v dějepisu a ve španělštině se neobešlo bez účasti našich studentů. Doubravka Malá z tercie výborně uplatnila svoje znalosti z dějepisu a získala 2. místo, septimánka Adéla Šedinová a Franziska Balkhausenová, žákyně 3. roč. prokázaly výbornou úroveň ve španělštině a získaly 3. a 7.místo.

Pěkných výsledků dosáhli naši žáci v krajských kolech chemické olympiády. V kategorii C obsadili sextáni P. Kletečka 2. místo a R. Budínek 6. místo, v kategorii D M.Teclová z kvarty 3. místo. Pavel Kletečka soutěžil ještě v krajském kole matematické i fyzikální  olympiády, ve kterých získal 3. místo a 7. místo.

V krajském kole biologické olympiády obsadili v kategorii B sextán Jakub Sůsa 5. místo, v kategorii C získala K. Kolmanová z tercie 6. místo, v kategorii D sekundáni J. Parobek 4. místo a M. Kundrát 10. místo. Výborně si vedl i primán M. Tměj, který v konkurenci 95 soutěžících obsadil 11. místo. 

Vítězkou krajského kole olympiády v českém jazyce se v kategorii ZŠ stala žákyně kvarty  M.Teclová, J. Smíšková získala 3. místo.

 Úspěšní jsme byli i v krajském kole olympiády v německém jazyce, ve kterém K. Líbalová z kvarty obsadila v kategorii IIB 2. místo, v kategorii III.A K. Končická, žákyně septimy 6. místo.

V krajském kole soutěže Kraje pro bezpečný internet“ vybojovala M. Turnvaldová z kvarty v kategorii do 13 let 4. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!

dř        

                

                                                                                                       

Celostátní a krajské kolo SOČ a úspěchy našich žákyň!!!

26. dubna se 4 naše studentky účastnily krajského kola SOČ. Zúročily tak svoji snahu při psaní ročníkových prací a podařilo se jim obsadit první, druhé, páté a dvanácté místo!

Oceněné studentky:
Marie Šebková (V8), 1. místo v oboru 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, téma: Kouzla a techniky filmového střihu
 Klára Zdeňková 
(C4), 2. místo v oboru 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, téma: Vliv negativní energetické bilance v průběhu březosti dojnic českého strakatého a holštýnského skotu na hmotnost jejich telat 

Anastázie Šachová (C4), 5. místo v oboru Biologie, téma: Trasování proteinu PRC-1 a rozpadu mikrotubulů pomocí interferenčního rozptylového mikroskopu  

Sára Mondscheinová (C4), 12. místo v oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, téma: Psychologické experimenty

Do celostátního kola SOČ pak postoupily Maruška Šebková a Klára Zdeňková. Maruška obsadila krásné 2. místo a Klára 6. místo

Oběma dívkám gratulujeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci školy.

 


Maturita za námi!

 Na začátku června řada z nás nemohla samou nervozitou ani dospat. Že bychom ty tři dny nabité zkoušením mohli ve zdraví přežít, se zdálo neskutečné a nepravděpodobné. Ale přežili jsme, prošli jsme si “bránou do dospělosti”, která za námi zavřela všechna ta léta více či méně pilného studia, a statečně jsme se poprali se zkouškami, které měly ověřit stav našich vědomostí, znalostí, schopností a hlavně nervů.

Byla to opravdu jedinečná a vzácná zkušenost, jak naši profesoři slibovali. Snad v nás všechno to dobré, co jsme si od maturity odnesli, zůstane napořád.

Děkujeme našim zkoušejícím za podporu, laskavost a shovívavost a přejeme mnoho štěstí a síly všem maturantům, kteří přijdou po nás.

Marie Šebková, nyní již absolventka gymnázia

 

 

Částečné zatmění Slunce

10. června proběhlo v České republice částečné zatmění Slunce. Vesmírné divadlo mělo probíhat mezi 11:42 - 13:35. Panovala obava, že sluneční kotouč bude zakryt oblačností nebo přijde déšť a z pozorování sejde. Dalekohledy byly vyneseny na školní pozemek a připraveny částí studentů septimy v součinnosti s učiteli fyziky a výtvarné výchovy k pozorování. Obraz Slunce byl přes soustavu zrcadel dalekohledu a vhodně zvolený objektiv promítnut na plátno zavěšené na štaflích zapůjčených panem školníkem. K dispozici všem příchozím byly též brýle, dva triedry a čočkový dalekohled, vše vybavené speciálními filtry pro přímý pohled na Slunce. 

Jakmile nastal začátek zatmění, přicházeli studenti jednotlivých tříd gymnázia se svými vyučujícími. Maximum zatmění nastalo ve 12:37, kdy Měsíc zakrýval přibližně 17 % obsahu slunečního kotouče.

I když občas pozorování bránila oblačnost, většinu doby byl úkaz dobře viditelný. Bouřka s pořádným lijákem přišla až později odpoledne, kdy bylo již dávno po úkazu. 

Zážitek to byl nevšední a mnozí studenti ho mohli společně sdílet poprvé ve svém životě.  Pokud jste zatmění nemohli pozorovat, nezoufejte, další zatmění, opět částečné, u nás nastane 25. října 2022.                                                                             

Pavel Hromas


This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu