Úspěchy žáků v matematické a v dalších olympiádách

 

Naši žáci si už většinou zvykli na online vyučování. V letošním roce ale kromě běžné výuky probíhají často online i soutěže. Už samotné porovnání sil s ostatními je pro studenty výzva. Teď ale o to větší, že kromě znalostí a dovedností v daném oboru musí ten, kdo chce obstát, zvládnout i technickou stránku, správně se připojit, ve správném formátu zpracovat, včas odeslat,...

A i přes mnohá úskalí jsou zástupci naší školy úspěšní i ve vyšších kolech. Důkazem je např. obsazení všech prvních tří míst okresního kola matematické olympiády v kategorii Z6 (prima) a prvního místa v kategorii Z7 (sekunda).

Kromě O. Dlaska, K. Cimprichové a B. Vraštilové, kteří se umístili nejlépe, byli v primě úspěšnými řešiteli ještě K. Hojný, L. Sikorová, L. Kohoutek a V. Havlíčková. Vítězem za sekundu je J. Parobek.

Úspěšní byli naši žáci i v okresním kole v německém jazyce. K. Líbalová z kvarty obsadila v kategorii IIB 1. místo, v kategorii III.A dosáhly na 1. místo K. Končická, žákyně septimy a na 2. místo sextánka E. HrubošováV okresním kole olympiády v anglickém jazyce, v kategorii III.A si výborně vedly žákyně septimy. A. Šedinová, která obsadila 1. místo a E. Dorňáková 2. místo. V kategorii II.B pak získaly kvartánky M. Teclová 2. místo K. Líbalová 5. místo.

Vítězné vavřínové věnce získali naši žáci i v krajských kolech. V krajském kole olympiády ve španělském jazyce se v kategorii SŠ I. a SŠ II. vítězkami staly žákyně třetího ročníku F. Balkhausenová a septimánka A.Šedinová a v kategorii SŠ III. obsadila K. Podlucká z oktávy 3. místo. V krajském kole olympiády z dějepisu v kategorii ZŠ obsadila žákyně tercie D. Malá 5. místo, v kategorii SŠ septimán J. Rýc 2. místo. Krajské kolo Astronomické olympiády ozdobily  2. místem M.Pelantová z kvinty, 5. místem N. Boucová a 6. místem K. Kusá, obě z tercie. 

Všem blahopřejeme.                                                                                        D. Koukolová, dř

 

 

Hon na kešku


 V letošním školním roce  jsme si toho zatím ve škole moc neužili. Jedno z mála,  co jsme ještě stihli,  ale byly dvě hodiny biologických ,,laborek”. Vypadaly tak zajímavě! Moc nás bavilo zkoumat přírodu pod mikroskopem a  těšili jsme se na další objevování, když přišlo uzavírání kvůli pandemii. Jaká škoda, litovali jsme. Naštěstí nás ale naše paní profesorka nenechala smutnit dlouho. 20. března odstartovala v rámci předmětu BIO-LP V1 výzvu  ”Hon na kešku.” Její součástí byla v úvodní fázi výroba kešky. Tu jsme přichystali každý jednu. Pro své spolužáky jsme vymýšleli více či méně záludné otázky z dosud probraného učiva a spolu s podpisovým archem a tužkou jsme je zavírali do různých nádobek a lahviček opatřených nápisy ”POZOR KEŠKA!  NENIČ MĚ!” Následovalo vybrání místa uložení kešky a zapsání přesných GPS souřadnic do společné tabulky. Teprve potom jsme mohli vyrazit. Místa a úkryty  byly velmi zajímavé. Nachodili jsme určitě desítky kilometrů a navštívili jsme díky hledání i místa, která jsme dosud neznali. A to většina z nás jsme Říčaňáci! Každý, kdo kešku objevil, se musel podepsat a poslat odpověď na otázku z ní jejímu zadavateli. Hodnotiteli odpovědí pak  byli studenti sami. Nikdy bych si nemyslela, jak nás hra chytne. Předháněli jsme se v počtu nalezených schovek. Hry se často účastnily i celé rodiny, žáci  s rodiči a mladšími sourozenci. Byla to opravdu skvělá zábava! Zatím nevíme, kdo bude nakonec celkovým vítězem. Ale to vlastně ani není důležité. Důležité totiž je, že nás to bavilo a že jsme si i podle hesla učitele národů Jana Amose Komenského ,,Škola hrou” zopakovali a upevnili mnoho z probraného učiva.

Foto 1. Hon na kešku B.Vraštilová                                 Klárka Cimprichová, prima


Neobvyklý úkol ze španělštiny 

Někoho vyláká ven slunečné počasí, nás dostal ven úkol ze španělštiny. Všichni si asi přiznáváme, že dnešní doba je v mnohém těžká. Nejen studenti ztrácejí motivaci sedět většinu dne před počítačem a pracovat poctivě. Proto jsme tento netradiční úkol uvítali. 

Jednalo se o natočení videa, ve kterém jsme měli projít naše město/vesnici, natočit zajímavá místa a komentovat cestu ve španělštině. Získali jsme tím nejen záminku vydat se ven, ale i zlepšit náš projev ve španělštině a zdokonalit naše technické dovednosti (pro některé z nás asi největší výzva). Na online hodině jsme pak mohli vidět výtvory ostatních spolužáků, což byla příjemná změna z vyučovací rutiny. Naskytla se nám příležitost spatřit své město i okolní vesnice očima spolužáků.

Myslím, že takové úkoly, zaměřené nejen na teoretickou stránku, nýbrž na propojení více dovedností, jsou sice zdlouhavé a náročné, ale také velmi užitečné pro naše budoucí uplatnění. 

Velké díky patří naší paní profesorce, že nás vytáhla ven, i když nebylo slunečno :-).

 

                                                                                   Michaela Davidová, C2

 

Distanční výuka trochu jinak

Asi všichni si uvědomujeme, že hodiny a hodiny, které naše děti tráví u počítačů nejsou zrovna nic zdravého. Udělají si přestávku proběhnutím venku, protáhnou se? Proto, pokud to jen trochu lze, se snažíme poslat žáky „za věděním“ ven do přírody. Zvláště někteří učitelé vykazují v tomto směru notnou dávku kreativity a zpětná odezva je více než příznivá. Mnohdy se nezapojují jen žáci, ale i celé rodiny včetně domácích mazlíčků! S velkým nadšením přistupují k těmto činnostem žáci nižšího gymnázia. A tady je malá ochutnávka!

 

Projekt „Probuzení jara“ - fotodokumentace prací žáků primy: K.Hojný – Jaro; S. Gallová – Čemeřice; B. Pospíšek – Žlutá země; B. Karasová – Pučení; J. Úlehla – Hlídač krtinců, Probuzení sněženek

 

 

Projekt „Velikonoce a jejich tradice aneb covid nás tradic nezbaví!“ – práce primánů a žáků prvního ročníku

žáci primy; K. Cimprichová, O. Dlasek, B. Karasová, V. Pivoňková, L. Sikorová,  M. Tměj          

žáci prvního ročníku

 

Takto okomentovala svoji práci primánka Bára Vraštilová.. 

Jak slavíme Velikonoce

Velikonoční tradice se u nás drží už nespočet let. Nejinak tomu bylo u nás doma i tento rok. Hned vedle dveří stojí ozdobená květina. Přivázala jsem na ni mašličky a společně jsme na ni vyrobili vajíčka voskovou technikou a voskovkami. Na dveřích máme velikonoční věnec, který si vyrobíme doma.  Na každé květině v domě máme velikonoční ozdoby. Ať už se jedná o petrklíče, orchideje nebo o kaktus. Každý rok si na ně vyrobíme novou ozdobu. Letos jsme použili techniku omotávání vajec bavlnkou. I můj pokoj má spoustu ozdob. Každé Velikonoce pečeme velikonoční nádivku a perníčky, beránka, mazanec i jidáše. 

K Velikonocům neodmyslitelně patří barvení vajec. Nejčastěji je barvíme v odvaru z cibulových slupek, ale každý rok zkoušíme i nové metody. Letos jsme nově vyzkoušeli provázkovou a voskovou techniku. Samozřejmě jsme pletli i pomlázky a to dokonce čtyři! Letošní Velikonoce byly trochu jiné a tak můj brácha nemohl poprvé koledovat. Rodičům se moc líbila hra hon na kešku a tak nám schovali veliké kindr vejce venku a my jsme je museli hledat podle navigace. Svátky jara jsme si užili!

 B. Vraštilová, prima                                 Bára Vraštilová, prima

 

 

Veronika Dudová svoji fotogalerii „Velikonoční zvyky“ okomentovala:  Vysévané obilí – symbolizuje začátek jara i zemědělských prací; Pečení jidášů na zelený čtvrtek – na ty jsme si letos museli zajít k tetě; Pečení beránka, symbol stáda, o které se stará pastýř – pekli jsme s babičkou, ale do pondělí nevydržel!; Pečení mazance, který symbolizuje slunce; Velikonoční kopřivová nádivka, tu nám letos opět upekla babička; Barvení vajíček – barvili jsme v cibuli a technikou s krepovým papírem.

 

Velikonoce –V. Dudová, O.Dlasek, K.Hojný, prima 

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu